Ratusan PKL, Pemilik Warung dan Nelayan Datangi Polres Sumbawa

Sebarkan:

π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί π–‘π–Ύπ—Œπ–Ίπ—‹, KA.

π–±π–Ίπ—π—Žπ—Œπ–Ίπ—‡ 𝗉𝖾𝖽𝖺𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗄𝗂 𝗅𝗂𝗆𝖺, 𝗉𝖾𝗆𝗂𝗅𝗂𝗄 π—π–Ίπ—‹π—Žπ—‡π—€ 𝖽𝖺𝗇 𝗇𝖾𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇 π–±π–Ίπ–»π—Ž pagi (23/03/2022)  𝗆𝖾𝗇𝖽𝖺𝗍𝖺𝗇𝗀𝗂 π–―π—ˆπ—…π—‹π–Ύπ—Œ π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί.

Usut punya usut, kedatangan  mereka π–»π—Žπ—„π–Ίπ—‡ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—Žπ—‡π—ƒπ—Žπ—„ π—‹π–Ίπ—Œπ–Ί melainkan  π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ 𝗆𝖾𝗇𝗀𝖺𝗆𝖻𝗂𝗅 π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗉𝖺𝗍𝗇𝗒𝖺 𝖽𝗂 π—‹π—Žπ–Ίπ—‡π—€ 𝗋𝖺𝗉𝖺𝗍 π—Žπ—π–Ίπ—†π–Ί π–―π—ˆπ—…π—‹π–Ύπ—Œ π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί.


π–ͺπ–Ίπ—Œπ—‚ π–§π—Žπ—†π–Ίπ—Œ π–―π—ˆπ—…π—‹π–Ύπ—Œ π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί 𝖠π–ͺ𝖯 π–²π—Žπ—†π–Ίπ—‹π–½π—‚, 𝖲. π–²π—ˆπ—Œ 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 bahwa  π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύπ–»π—Žt merupakan  π–‘π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ π–³π—Žπ—‡π–Ίπ—‚ 𝖯𝖾𝖽𝖺𝗀𝖺𝗇𝗀 π–ͺ𝖺𝗄𝗂 𝖫𝗂𝗆𝖺 , π–Άπ–Ίπ—‹π—Žπ—‡π—€ 𝖽𝖺𝗇 𝖭𝖾𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇 (𝖑𝖳𝖯π–ͺ𝖫𝖢𝖭).

"Bantuan ini π—†π–Ύπ—‹π—Žπ—‰π–Ίπ—„π–Ίπ—‡ π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ π—π—Žπ—‡π–Ίπ—‚ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—†π–Ίπ—Œπ—’π–Ίπ—‹π–Ίπ—„π–Ίπ— 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝗉𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 mempercayakan  π—‰π–Ύπ—‡π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π–»π—Žπ—Œπ—‚π–Ίπ—‡ 𝗇𝗒𝖺 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 π–―π—ˆπ—…π—‹π—‚," π—Žπ—‡π—€π—„π–Ίπ—‰π—‡π—’π–Ί.

π–ͺπ–Ίπ—Œπ—‚ π–§π—Žπ—†π–Ίπ—Œ π—†π–Ύπ—‡π—ƒπ–Ύπ—…π–Ίπ—Œπ—„π–Ίπ—‡ 𝖻𝖺𝗁𝗐𝖺 π—π—ˆπ—π–Ίπ—… 498 𝗉𝖾𝖽𝖺𝗀𝖺𝗇𝗀 𝖽𝖺𝗇 𝗇𝖾𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇 𝗐𝗂𝗅𝖺𝗒𝖺𝗁 π—„π—ˆπ—π–Ί π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί 𝖽𝖺𝗇 π–«π–Ίπ–»π—Žπ—π–Ίπ—‡ π–‘π–Ίπ–½π–Ίπ—Œ 𝖺𝗄𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ π—π—Žπ—‡π–Ίπ—‚ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ 𝗁𝖺𝗋𝗂 𝗂𝗇𝗂. 

"π–ͺ𝖺𝗆𝗂 π–―π—ˆπ—…π—‹π–Ύπ—Œ π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί 𝖺𝗄𝖺𝗇 π—†π–Ύπ—‡π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π–»π—Žπ—Œπ—‚π—„π–Ίπ—‡ π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ π—π—Žπ—‡π–Ίπ—‚ 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 16.500 𝗉𝖾𝖽𝖺𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗄𝖺𝗄𝗂 𝗅𝗂𝗆𝖺, 𝗉𝖾𝗆𝗂𝗅𝗂𝗄 π—π–Ίπ—‹π—Žπ—‡π—€ 𝖽𝖺𝗇 𝗇𝖾𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇 𝖽𝗂 π–ͺπ–Ίπ–»π—Žπ—‰π–Ίπ—π–Ύπ—‡ π–²π—Žπ—†π–»π–Ίπ—π–Ί. 𝖯𝖺𝗋𝖺 𝗉𝖾𝗇𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ 𝗂𝗇𝗂 𝖽𝗂 𝖽𝖺𝗍𝖺 π—…π–Ίπ—‡π—€π—Œπ—Žπ—‡π—€ π—ˆπ—…π–Ύπ— π–»π—π–Ίπ–»π—‚π—‡π—„π–Ίπ—†π—π—‚π–»π—†π–Ίπ—Œ 𝖽𝗂 π—Œπ–Ύπ—π—‚π–Ίπ—‰ π–½π–Ύπ—Œπ–Ί, π—„π–Ύπ—†π—Žπ–½π—‚π–Ίπ—‡ π–»π—π–Ίπ–»π—‚π—‡π—„π–Ίπ—†π—π—‚π–»π—†π–Ίπ—Œ π—†π–Ύπ—‡π—‚π—‡π—ƒπ–Ίπ—Ž π—…π–Ίπ—‡π—€π—Œπ—Žπ—‡π—€ π—Žπ—Œπ–Ίπ—π–Ί 𝗒𝖺𝗇𝗀 π—Œπ–Ύπ–½π–Ίπ—‡π—€ π–½π—‚π—…π–Ίπ—„π—Žπ—„π–Ίπ—‡ 𝖺𝗀𝖺𝗋 π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ 𝗂𝗇𝗂 𝖻𝖾𝗇𝖺𝗋 𝖻𝖾𝗇𝖺𝗋 𝗍𝖾𝗉𝖺𝗍 π—Œπ–Ίπ—Œπ–Ίπ—‹π–Ίπ—‡.," cetusnya.

Dipercayakan nya penyaluran BLT tersebut kepada Polri, ia berharap  π—Œπ–Ύπ—…π—Žπ—‹π—Žπ— π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗉𝖺𝗍 π—Œπ–Ίπ—Œπ–Ίπ—‹π–Ίπ—‡.

"Kami π—ƒπ—Žπ—€π–Ί 𝖻𝖾𝗋𝗁𝖺𝗋𝖺𝗉 π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ–Ίπ—‡ 𝗉𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 𝗂𝗇𝗂 𝖻𝖾𝗇𝖺𝗋 𝖻𝖾𝗇𝖺𝗋 𝖽𝖺𝗉𝖺𝗍 𝖽𝗂 𝗆𝖺𝗇𝖿𝖺𝖺𝗍𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖻𝖺𝗂𝗄 π—ˆπ—…π–Ύπ— π—†π–Ίπ—Œπ—’π–Ίπ—‹π–Ίπ—„π–Ίπ—," pungkasnya.(KA-04)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini